چسبناک برگزیت انگلیس انتخابات اخبار بین الملل

چسبناک: برگزیت انگلیس انتخابات اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی برطرف موانع قانونی جهت فرزندخواندگی

به راحتی کودکان را به خانواده‌ها سپرده‌ایم؛ آیا که مقررات را ‌آسان کرده‌ایم و بسیاری از سازمان‌ها به علت برطرف موانع با ما همکاری خوبی داشته‌اند. 

برطرف موانع قانونی جهت فرزندخواندگی

برطرف موانع قانونی جهت فرزندخواندگی

عبارات مهم : ایران

به راحتی کودکان را به خانواده ها سپرده ایم؛ آیا که مقررات را ساده کرده ایم و بسیاری از شرکت ها به علت برطرف موانع با ما همکاری خوبی داشته اند.

سرپرست سابق بهزیستی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: موانع زیادی بر سر راه فرزندخواندگی وجود داشت به طوری که موافقت اصولی به مراکز شبه خانواده به آسانی داده نمی شد ولی اکنون ظرف دو هفته موافقت نامه صادر می شو.

به گزارش فارس، اصغر باقری در مراسم تودیع و معارفه سرپرست بهزیستی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: 2500 شریک اجتماعی داریم که 11 هزار و 500 شغل ایجاد کرده و این شرکا در آشنایی وقت ها به ما کمک کرده اند.

برطرف موانع قانونی جهت فرزندخواندگی

وی افزود: با بودجه های دولتی کارها پیش نمی رود، به همین علت به کمک شرکای اجتماعی نیاز داریم و درعین حال مدیریت از بین بردن موانع و روان سازی را در پیش گرفته ایم.

باقری گفت: اگر کشور یا سازمانی مترقی نمی شود به علت عملکرد مدیران آن هست؛ چراکه گاهی خود مدیر مانع می شود.

به راحتی کودکان را به خانواده‌ها سپرده‌ایم؛ آیا که مقررات را ‌آسان کرده‌ایم و بسیاری از سازمان‌ها به علت برطرف موانع با ما همکاری خوبی داشته‌اند. 

وی با اشاره به وجود 3100 نیرو در بهزیستی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: روزی که به بهزیستی آمدم عنوان کودکان کار و معتادان متجاهر بحران بود و اکنون نیست و هر ماه یک مرکز غیردولتی را فعال کرده ایم.

سرپرست سابق بهزیستی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: به آسانی کودکان را به خانواده ها سپرده ایم؛ آیا که مقررات را ساده کرده ایم و بسیاری از شرکت ها به علت برطرف موانع با ما همکاری خوبی داشته اند.

وی گفت: حتی در زمینه صدور موافقت نامه اصولی جهت مراکز شبه خانواده که در گذشته به آسانی داده نمی شد، اکنون ظرف دو هفته داده می شود.

برطرف موانع قانونی جهت فرزندخواندگی

* وجود 27 هزار معلول پشت نوبت

به گزارش فارس، همچنین داریوش بیات نژاد سرپرست تازه بهزیستی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: 19 هزار معلول، 25 هزار زن سرپرست خانوار و 27 هزار معلول پشت نوبت داریم، درصد مهاجرانی که به پایتخت کشور عزیزمان ایران می آیند بالاست و همین امر باعث سرریز آسیب های اجتماعی در پایتخت کشور عزیزمان ایران شده است است.

به راحتی کودکان را به خانواده‌ها سپرده‌ایم؛ آیا که مقررات را ‌آسان کرده‌ایم و بسیاری از سازمان‌ها به علت برطرف موانع با ما همکاری خوبی داشته‌اند. 

وی گفت: ظرفیت بالایی با وجود نیکوکاران، خیریه ها، مراکز خصوصی، دستگاه های ملی و استانی ایجاد شده است و این یک وقت طلایی جهت پایتخت است و آسیب ها امروز دیگر ترساندن نیست.

واژه های کلیدی: ایران | استانی | خانواده | آسیب های اجتماعی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs